Tam, kde jsou jindy konkurenty, nyní spojí síly. Řeč je o firmách na Králicku, jejichž zástupci se sešli u kulatého stolu s ředitelkou králického učiliště Petrou Doubravovou a zástupci města a kraje.

Ze školy do praxe

Diskutovali o třech klíčových tématech: současnost a budoucnost učiliště a nedostatek pracovních sil.

„Absolventi zdejší školy jsou vysoce žádaní na trhu práce. Celostátním problémem je ale malý zájem žáků o učební obory a tato skutečnost se bohužel velmi výrazně dotýká právě zemědělství,“ konstatoval krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek s tím, že kraj podporuje takzvaný duální systém, kdy žáci vyšších ročníků vykonávají praxi přímo v jednotlivých firmách.

Podobný model funguje na Letohradsku a Žambersku, kde firmy založily Konsorcium zaměstnavatelů Orlicka. O vznik konsorcia se zajímaly i firmy na Králicku, které dostaly od školy dotazník s výčtem možných forem vzájemné spolupráce.

Pomůže radnice

Věcnost a ochota mile překvapily ředitelku školy Petru Doubravovou a starostku Králík Janu Ponocnou. „Firmy k tomu přistoupily tak, že opravdu chtějí udělat něco konkrétního, protože si uvědomují, že bez spolupráce se školami to nepůjde,“ řekla starostka Králík Jana Ponocná. Jak dodala, radnice pomůže s přípravou smluv i komunikací s firmami. „Víme, že společnosti mají svých starostí dost a nebylo by dobré je zatěžovat další administrativou,“ doplnila starostka.

Střední odborné učiliště opravárenské nabízí učební obory opravář zemědělských strojů a strojní mechanik a studijní obory s maturitou mechanizace a služby a podnikání. V letošním roce do lavic v Králíkách zasedli i dva učni z polského Domaszkówa.