V těchto dnech probíhá zápis fondu do Nadačního rejstříku. Následně má být svoláno první jednání správní rady, na kterém bude navržen statut nadačního fondu.

Pro další zvýšení kvality péče

„Nadační fond bude sloužit k podpoře projektů vedoucích ke zvýšení kvality léčebných postupů, k zavádění bezpečné zdravotnické techniky do každodenní péče a ke zlepšení prostředí pro naše pacienty," přibližuje účel fondu ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček.
Jak upřesnil, projekty budou navrhovat primáři jednotlivých oddělení nemocnice, správní rada z nich bude vybírat ty nejvíce přínosné a bude jim přidělovat nadační příspěvky. „Termín pro jejich přihlášení je stanoven do poloviny měsíce dubna. Vítězný projekt bude veřejnosti představen v polovině května," upřesnil ředitel nemocnice.
Stejně jako při úspěšném projektu „laparoskop" mají prostředky nadačního fondu pocházet z příspěvků firem, měst a obcí regionu, Pardubického kraje, ale i jednotlivých dárců, občanů. „Chtěli bychom všechny, kteří věří, že s naší Orlickoústeckou nemocnicí je tu lépe, požádat o zvážení možnosti finančního příspěvku. Podpořte, prosím, svou důvěru v nás a přispějte k řízenému rozvoji moderní medicíny na Orlickoústecku," uvedl Jiří Řezníček.
„Vytvoření nadačního fondu představuje systémový přístup k takovýmto záležitostem. Nahodilých žádostí o příspěvek chodí na obce a města velmi mnoho. Ale ve chvíli, kdy to bude pravidelný příspěvek do nadačního fondu, o němž nebude rozhodovat žádná samospráva, ale odborníci, kteří budou ve správní radě fondu, primáři, lékaři, ale samozřejmě i zástupci obcí, měst a firem, které přispějí, jde o jinou věc a já to považuji za krok správným směrem," řekl už před časem o myšlence zřízení nadačního fondu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Ten také společně s lanš- krounským katolickým duchovním Zbigniewem Czendlikem a starostou města Ústí na Orlicí Petrem Hájkem tvoří čestný výbor nadačního fondu. Zveřejněno bylo i jméno předsedy správní rady, stal se jím Kvido Štěpánek, ředitel firmy Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí. Nadační fond má mediální partnery, mezi nimiž je i regionální Orlický deník.
Pro všechny, kdo by chtěli nově vzniklému Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! přispět, přinášíme číslo účtu: 257730877/0300. (ký, tz)