Novou zahradu využijí k praktickému vzdělávání i k aktivnímu odpočinku. Uživatelé aplikace pomohli škole získat 73 tisíc korun.
Finanční příspěvek Nadace ČEZ využila Speciální škola ve Vysokém Mýtě na rekonstrukci své zahrady, z níž vybudovala odpočinkové, herní a zároveň vzdělávací místo, do kterého mají přístup všichni její žáci bez rozdílu. „Vzdělání poskytujeme desítkám dětí s různými formami handicapu. Díky příspěvku jsme vytvořili venkovní prostor, kde podpoříme jejich pěstitelství a vzdělávání v oblasti botaniky a dendrologie. Tyto činnosti naše děti nejenom baví, ale jsou nesmírně užitečné také pro rozvoj jejich dovedností, schopností i budoucnost," uvedla ředitelka speciální základní školy Alena Černá.

Speciální ZŠ ve Vysokém Mýtě slavnostně otevřela novou školní zahradu.
Díky úpravám na školní zahradu přibyly nové dřeviny a rostliny, také informační tabule a několik dalších vzdělávacích a odpočinkových stanic, jež jsou vhodné jak pro výuku, tak pro hry dětí v přírodě. Škola rovněž vybudovala nové a upravila stávající záhony tak, aby byly přístupné i žákům s těžším fyzickým handicapem. „Cílem školy, do níž dochází děti s různými formami zdravotního i mentálního postižení, autismem, kombinovanými vadami nebo žáčci ze sociálně vyloučených lokalit, bylo vytvořit příjemné a užitečné prostředí pro všechny bez rozdílu. Ani tentokrát nás aktivní veřejnost nezklamala a vlastním pohybem tento důležitý úkol škole pomohla naplnit," řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.
Prostřednictvím mobilní aplikace Pomáhej pohybem lze například během, jízdou na kole, ale i chůzí nebo tancem sbírat body pro dobročinné projekty, které nadace následně přemění ve finanční dar. Aplikace funguje rovněž jako klasický sporttracker, jenž generuje statistiky osobních výkonů dle různých hledisek.