„O co těžší mají výuku ti, kteří zápolí nejen se školou, ale i se zdravotním postižením,“ to je jedna z hlavních myšlenek běhu, který úspěšně započal v prvním červnovém dnu. V Chocni se totiž v úterý běželo pro Speciální školu ve Vysokém Mýtě. V zámeckém parku se sešla řada malých i větších běžců, aby škole a jejím studentům pomohla.

Speciální základní a praktická škola Vysoké Mýto

Škola zajišťuje základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímá žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních. Škola tohoto typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923.

Za myšlenkou celé akce stojí inciativa studentů z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni. Právě u nich vznikla myšlenka, jejímž cílem je zlepšit život hendikepovaným kamarádům. Studenti se postarali nejen o občerstvení pro malé i velké sportovce, ale pomohli také s organizací sportovního dne. Během úterního dopoledne běželi žáci ze Základní školy Svatopluka Čecha i Základní škola Mistra Choceňského. Cílem letošního ročníku je vystavět novou venkovní učebnu, která by posloužila zejména studentům praktického výcviku.

„Částka, za kterou bychom venkovní učebnu rádi pořídili, je dvě stě tisíc korun,“ vysvětlil zástupce ředitele školy Zdeněk Jiřena, který se běhu také osobně zúčastnil. Spontánně během dopoledne začali škole přispívat také náhodní kolemjdoucí. „To jsme ale neplánovali,“ dodal s úsměvem. Pokud by se podařilo získat více finančních prostředků, škola je použije na nákup dalšího vybavení pro hendikepované studenty.

Výzva instagramového profilu Choceň v běhu

1. Jdi si zaběhat

2. Vyfoť se

3. Dej to na IG stories s #muzespridejvic

4. Označ profil @chocenvbehu

Do výzvy se navíc může zapojit široká veřejnost, a to až do 26. června. Pokud se totiž běhu za Speciální školu zúčastní alespoň dva tisíce běžců, lokální firma Concept věnuje škole 30 tisíc korun. "Naší myšlenkou bylo od začátku propojení sportu, dobročinnosti a kultury, zapojení a partnerství různorodých sfér – školy, město, podnikatelé, zájmové organizace, veřejnost. Vždyť i pro děti ze speciální školy je nejcennější společná aktivita, možnost se zapojit do každodenních aktivit," popsal smysl celé akce učitel Obchodní akademie Radek Kroulík.

Je to přitom už druhý ročník charitativní běhu pro vysokomýtskou školu. V roce 2019 se peníze vybíraly na speciálně upravený vozík pro studentu Nikolu, tehdy se běhu zúčastnil také starosta města Jan Ropek. Finální získaná částka nakonec činila 142 tisíc korun.