Sousoší Nymfy a Kentaura, zakoupené nákladem městské spořitelny v Žamberku, je dílem žamberského rodáka, akademického sochaře Františka Rouse mladšího z roku 1935.

Zvažují vysazení rybek

Jak uvedla vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování Lenka Fránková, tato investiční akce se časově zdržela vzhledem ke složitosti opravy vnitřního rozvodu, kvůli kterému bylo potřeba udělat do boku sochy montážní otvor.

„To si vyžádalo detailní restaurátorský průzkum a schválení památkáři. Oprava rozvodu v původní variantě se dlouho jevila jako nemožná, zvažovali jsme tedy i náhradní varianty řešení rozvodu vody, ale nakonec se nám podařilo najít odborníka, který ho dokázal opravit. Socha byla i povrchově restaurována a ošetřena v pasířství Houska a Douda z Buštěhradu,“ informovala Fránková a reagovala i na četné dotazy ohledně znovunavrácení hejna rybek.

„Tuto možnost zvažujeme. Problémem je složitost zachování čistoty vody v kašně. Voda, zřejmě i vlivem vyložení olověnou vanou a množství nečistot z okolních stromů, velmi rychle ztrácí čistotu a rybky k tomu mohou přispívat a následně tím mohou trpět. Obrátili jsme se na odborníky v této oblasti, vodu budeme pravidelně kontrolovat a situaci řešíme. Pokud to bude možné, rybky do kašny vrátíme,“ slíbila.

Wake The River winch jam se minulý víkend konal na Tiché Orlici v Chocni.
OBRAZEM: Tichá Orlice se stala vodním parkem s překážkami