„Podél západní stěny hřbitova se nachází hrobka rodiny Winzenze Wagnera, secesní hrobka rodiny Valentina Waltera, historizující hrobka rodiny Gottfrieda Waltera a modernistický náhrobek rodiny Franze Wanieka s bronzovou postavou zhroucené mladé ženy - plačky. Při severní stěně hřbitova se nachází hrobka rodiny Johanna Kretschmera a Wilhelma Oehla ve stylu moderny a doznívajícího historismu,“ uvedla Lucie Chudá z památkové péče. „Za kvalitní dílo umělecké litiny s gotizujícími motivy lze také považovat centrální kříž, který je umístěn uprostřed hřbitova na křížení hlavních os,“ doplnila.

Soubor na městském hřbitově, který má tvar pravidelného obdélníku s členěním osovými cestami do tvaru kříže, představuje výběr nejcennějších funerálních děl a staveb, reprezentujících významné historické období od konce 19. století do 30. let 20. století, kdy došlo k rozkvětu města díky průmyslové revoluci.