„Prostor před sochou se nyní dláždí žulovou dlažbou, upravuje se nástupní schodiště a novou výsadbou se rozšiřuje veřejná zeleň. Vlastní socha bubnujícího legionáře bude nově slavnostně nasvícena. Naším cílem je tomuto místu vrátit důstojnost a zdůraznit jeho význam, který pro naše město má," uvedl starosta Petr Hájek.

Památník odboje od akademického sochaře Josefa Mařatky je v Ústí nad Orlicí místem pietních akcí. Nástupní schodiště bude upraveno tak, aby bylo schůdnější zejména pro starší generaci.