Budova bývalé rehabilitace, kterou město získalo bezúplatným převodem od státu za podmínky, že bude použita pro rozšíření úřadu a správu města, prošla velkými stavebními i dispozičními úpravami. V podstatě zůstaly jen obvodové zdi. Rekonstrukce trvala zhruba rok, náklady byly vyčísleny na 37 milionů korun, město na tento projekt získalo zhruba čtyřmilionovou státní dotaci.

Cílem je, aby agendy úřadu, které na sebe navazují, sídlily pod jednou střechou. Strážnici zatím působí v objektu v Kostelní ulici, ten projde opravou a přestěhuje se sem turistické informační centrum města. Také budova v Dělnická ulici čp. 1405, odkud se stěhuje sociální odbor, prochází rekonstrukcí. Část prací, například na zateplení budovy, proběhla v uplynulém roce a další etapa bude následovat. Po odchodu sociálních služeb do vedlejšího objektu se zde plně rozvine odbor dopravy a silničního hospodářství, který v současné době pracuje na dvou místech ve městě (ještě v budově čp. 7 na Mírovém náměstí).

tisková zpráva MěÚ Ústí n. O.