Projekt sleduje zapojení všech osob a subjektů, které mají zájem, do plánování a poskytování sociálních služeb na území sídla. V současné době se na tomto plánování podílejí aktivně pracovníci domu s pečovatelskou službou, partnerem je Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Postupně došlo k některým konkrétním a viditelnějším krokům, mj. k vyškolení pracovníků. Obyvatelé se seznámili s výzvou, aby pomohli podněty v dotazníku ke zkvalitnění pomoci všem potřebným. Jak se konstatovalo před časem o Letohradu, „nejsou v něm poskytovány služby v dostatečné míře. Pokud již existují, nejsou dosažitelné pro obyvatele okolních obcí.“ Je pravdou, že před uskutečňovateli plánů komunitní plánování je ještě hodně práce.