Největší změnou zřejmě je, že bude navýšen počet autobusů projíždějících kolem nemocnice v Ústí nad Orlicí. „K podstatným změnám jízdních řádů v okrese Ústí nad Orlicí od 1. 9. nedochází," informoval Orlický deník Martin Prouza, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Krajského  úřadu Pardubického kraje, a doplnil: „Na čtyřech linkách bude upraveno zajíždění k Orlickoústecké nemocnici dle požadavků obcí, další nepatrnou úpravou bude úprava jízdního řádu do obce Pustina u Vysokého Mýta."
Změny přijdou
Po vypovězení smlouvy se společností Oredo si od srpna Pardubický kraj zajišťuje tvorbu jízdních řádů sám. Vedení  kraje bylo s jeho činností velmi nespokojené, tzv. optimalizace veřejné dopravy realizovaná Oredem se dotkla na Orlickoústecku velkého množství spojů a vyvolala značnou kritiku ze strany cestujících. „Jízdní řády po takzvané optimalizaci veřejné dopravy se zejména v okrese Ústí nad Orlicí setkaly opravdu s velmi negativním přijetím, takže se jízdní řády musí postupně změnit," potvrdil Martin Prouza. A dodal: „Mnohdy došlo k nesmyslnému přetrasování dlouholetých a praxí osvědčených linek, zavádění zbytečných spojů nebo podřizování časových poloh spojů taktu a nikoliv cestujícímu. Na základě toho se nyní kraj potýká s finančními problémy na krytí ztráty z provozu veřejné dopravy, a tak od  15. 12. 2013 nás opět čekají další redukce nevyužívaných spojů. Aby celý systém začal opět smysluplně a koncepčně fungovat, je práce na nejméně dva roky." Při změně jízdních řádů v polovině prosince chce kraj řešit ty největší problémy, které se týkají např.  dopravy dětí do škol.
Problémy řeší
Právě od vedení obcí a měst na Orlickoústecku přichází na hejtmanství nejvíce žádostí o úpravu řádů, někdy je iniciují i sami cestující.  „V případě, že se jedná o řešitelnou úpravu bez licenčního řízení a nárůstu kilometrů, je možné vyhovět. V opačném případě je to časově náročné, což se k 15. 12. 2013 nedá stihnout. S obcemi jednáme a jejich problémy se snažíme řešit," dodal na závěr Martin Prouza. 

V naší minianketě jsme se starostů v okrese zeptali, zda mají k současným jízdním řádům připomínky:
Jiří Dušek, starosta Hnátnice: „Připomínku jsme měli k vlakovým jízdním řádům, už delší dobu usilujeme o to, aby nám zde zastavovaly spěšné vlaky do Pardubic nebo z Pardubic. Další věc byl takzvaný prázdninový režim autobusů. Doprava téměř ustala, nikdo se nedostal nikam. Předpokládám, že od 1. září začne vše zase fungovat."
Daniel Krejsa, starosta Těchonína: „Za naši obec určitě budeme požadovat nějaké změny, z autobusových jízdních řádů o prázdninách vypadly nějaké autobusy, kterými se cestovalo k doktorovi."
Pavel Eliáš, starosta Českých Heřmanic: „K omezení došlo, co se týče prázdninových spojů. Větší změny požadovat nebudeme, dvakrát už nám nebyl schválen pozdní spoj z Chocně."