Ředitelem kina byl od roku 1990 do roku 2016, další dva roky jeho vedoucím. Řadu let byl zastupitelem města, byl také zvolen do městské rady a zastával post místostarosty.