V kraji bylo v minulosti zamýšleno slučování a rušení některých škol. Jaká je situace krajského školství v současnosti?
Mohu v současné době ubezpečit, že Pardubický kraj neuvažuje o slučování ani rušení škol. V roce 2013 bylo sice uvažováno o sloučení škol s nejnižšími počty žáků, ale od tohoto záměru bylo nakonec ustoupeno a kraj zintenzivnil metodickou podporu a školy začaly zvyšovat kvalitu a efektivitu vyučovacího procesu. Stabilizovaná síť středních škol podle mého názoru příznivě ovlivňuje nejen zájem žáků, ale i jejich rodičů o studium na našich školách. Do budoucna proto neuvažujeme o slučování či rušení škol, a to ani v okrajových částech regionu. Případy, kde dochází k poklesu počtu žáků, budeme samozřejmě řešit s příslušnými řediteli individuálně. Důležité je také zmínit, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo alespoň vyrovnaně.

Zůstává jednou z krajských priorit podpora technického a přírodovědného školství?
Jednoznačně ano. I nadále budeme chtít podporovat spolupráci významných zaměstnavatelů v regionu a našich škol. Mnohým školám právě tito zaměstnavatelé v minulosti výrazně pomohli. Jsem proto rád, že se nám daří navazovat další kontakty a spolupráce se rozvíjí. Zmíním například žamberskou firmu Bühler CZ nebo společnost FOREZ z Ostrova u Lanškrouna. Těch společností je však mnohem více a doufám, že v budoucnu budou mít naše školy pro své obory vždy silného partnera, který bude pomáhat s rozvojem daného oboru, ale také s praktickou výukou žáků.

Nesmíme však zapomínat také na gymnázia, která samozřejmě nebudou ze strany kraje opomíjena. Rozhodně není podpora zaměřena jednostranně. Změní se od příštího školního roku nějakým způsobem nabídka oborů?
Rozšíření nabídky středoškolského vzdělání by se mělo v nejbližší době dočkat Hlinsko. V současné době zde není žádná technická škola nebo učiliště, ale pouze gymnázium. Existuje reálná poptávka po oboru vzdělávajícím mlékaře, což je odvětví, které je s Hlineckem neodmyslitelně spjaté. Ve spolupráci s místní radnicí a zaměstnavateli hledáme nápravu tohoto stavu a myslím, že jsme na velmi dobré cestě.
Řešíme však také požadavky regionálních průmyslových firem na pracovníky určitých profesí, a tedy na vzdělávání žáků v těchto příslušných oborech. V příštím školním roce se proto bude například v Ústí nad Orlicí otevírat obor autolakýrník, o který je mezi studenty velký zájem. Střední škola obchodu, řemesel a služeb v Žamberku navýší rovněž od příštího roku kapacitu oboru pro obráběče kovů a otevře zcela nový obor klempíř. Zaměření tohoto oboru je v regionu jedinečné a je vhodným doplněním stávající nabídky školy o další obor s vysokou uplatnitelností absolventů na trhu práce. Podporu podobných aktivit souvisejících s požadavky zaměstnavatelů a profesních sdružení považuji za jednu ze svých hlavních priorit.

Dle demografické křivky lze očekávat nárůst počtu dětí, kdy tento vzestupný trend v kraji očekáváte? Jaká se situace nyní?
V posledních dvou letech zaznamenaly naše střední školy mírný nárůst počtu žáků nastupujících do prvního ročníku. Na základě demografického vývoje očekáváme navyšování počtu žáků ve středním vzdělávání již od roku 2017, a to až do roku 2025.
To souvisí také s nově připravovaným systémem financování regionálních škol, který chystá ministerstvo školství. Předběžně můžeme říci, že finanční prostředky přidělované školám budou méně vázané na počet žáků. Bude totiž více přihlíženo k počtu odučených hodin.
V současném období využívá Pardubický kraj Rozvojové programy na podporu odborného vzdělávání vyhlašované ministerstvem školství. Přidělené finance jsou určené na posílení mezd a odvodů pro pedagogické pracovníky, kteří vyučují v podporovaných oborech. V našem kraji využívá tento program celkem 31 středních škol, což umožňuje zajištění výuky širokého spektra oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

(pak)