Kolaudaci objektu mají zemědělci v plánu ve čtvrtek 27. května. Družstvo se dvěma mlékařkami řeší ještě organizační, legislativní a technickou přípravu na zahájení zkušebního provozu, který má odstartovat v červenci.

Nové mléčné produkty ze Sloupnice lidé nakoupí následně v prodejnách řeznictví sloupenského družstva a také na farmě v Řetové.