A to ve spolupráci se Spolkem Gymnázia a za podpory Kulturního centra, kde se slavnostní akt ve středu od 15 hodin odehraje. Imatrikulace studentů prvních ročníků víceletého a čtyřletého studia se uskuteční za přítomnosti rodičů, vedení školy, vyučujících i studentů.

Slavnosti se zúčastní i někteří představitelé města. Studenti budou představeni, obdrží pamětní listy a podepíší se do imatrikulační knihy. Hudební doprovod obstarají další gymnazisté.

(tz, miš)