V lavicích Základní školy Nádražní děti sedají už padesát let. Kulaté výročí si škola připomněla o uplynulém víkendu.
Děti mají svou školu, která byla loni kompletně opravena, rády. Kromě příjemné atmosféry je oslovují i tradiční akce a zájmové kroužky, které „osvěžily“ chod školy s příchodem ředitele Romana Pospíšila. Do funkce nastoupil loni po čtrnáctileté praxi ve školství. „Se školou jsem hodně spjat, jsem bývalým žákem, pracovala tady moje maminka, velmi dobře jsem vycházel s rodinou jednoho z bývalých ředitelů - pana Krčála,“ uvedl Pospíšil.

Škola má v současné době 243 žáků, k radosti kantorů i ředitele se letos po sedmi letech podařilo naplnit a otevřít dvě první třídy. Daří se také rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi ve městě. Školáci si vybírají z řady kroužků, v nabídce je přírodovědný, výtvarný, sportovní, gastronomický, šachový, od pátého ročníku každoročně jezdí na sportovní kurzy. Oblíbené jsou tradiční akce, jako je Skřítkování, Škola nanečisto, České Vánoce s Ježíškem nebo Slavnost dýní, která se ve škole konala v úterý.