Historie vaření piva v Chocni sahá až do středověku a má zde dlouhou tradici. Kdysi tu stávaly dva pivovary – obecní (měšťanský) pivovar a panský pivovar, který spravovala vrchnost ve vlastní režii.

První písemná zmínka o obecním pivovaru v Chocni pochází z roku 1581. Tehdejší majitel panství Zikmund ze Šelmberka povolil měšťanům v obecním pivovaře vařit pivo a prodávat jej v Chocni kromě „lázní“ a „rychty“, kde se mohlo prodávat jenom pivo z panského pivovaru. To tedy svědčí o tom, že i panský pivovar na počátku osmdesátých let 16. století už musel existovat.

Várečného práva užívalo v Chocni podle tradice 16 měšťanů. Pivo se vařilo zpravidla jednou týdně v obecním pivovaru. Vařil jej vždy jiný várečník a ten poté čepoval pivo ve svém domě, což se dávalo na vědomí sousedům tak, že na domě byl vyvěšen vínek nebo chumáč hoblovaček. Právo várečné bylo vždy spojeno s konkrétním domem (označovány jako „domy právovárečné“). V takovém domě stála v přízemí krčma, kde se pivo prodávalo.

Podle tradice stával obecní pivovar v dnešní Dolní ulici čp. 264 a várky zde bývaly po šesti sudech (asi kolem 13 hektolitrů). Obecní pivovar zanikl v průběhu třicetileté války (patrně ve 20. letech 17. století) a nebyl již obnoven, přestože o to měšťané svou vrchnost opakovaně žádali. Byla to doba, kdy města ztratila mnoho svých dřívějších práv, včetně výsady vařit pivo.

Choceňské panství se nacházelo po třicetileté válce v neutěšeném hospodářském stavu. Situace se zlepšila na počátku 18. století, kdy panství koupili Kinští ze Vchynic a Tetova. Nová vrchnost potvrdila choceňským měšťanům předešlá privilegia i svobodný šenk vína v radním domě za poplatek z každého vědra 30 krejcarů.

close Kresba původního starého pivovaru od Františka Syrového podle předlohy z roku 1849 info Zdroj: Deník/Karolína Velšová zoom_in Kresba původního starého pivovaru od Františka Syrového podle předlohy z roku 1849

Dochovaly se nám rovněž informace o robotních povinnostech, které se vztahovaly k choceňskému pivovarnictví. V druhé polovině 18. století muselo 40 zdejších chalupníků po každé várce v panském pivovaře čistit pivovarské náčiní a 13 chalupníků muselo v době sklizně dva dny sbírat chmel na místních chmelnicích.

Původní panský pivovar stával při řece Orlici hned za mostem, kde je vchod do parku Peliny. Tedy blíže k zámku, než je tomu dnes. Jednalo se tehdy o přízemní kamenné stavení s hvozdem (zařízení k dosoušení surového sladu), sladovnou, sýpkami na slady, bytem pro sládka se zahrádkou a na konci stála „bečvárna“, kde se vyráběly sudy. Naproti pivovaru, na místě tehdejšího úředního domu, stála pivovarská humna. Spilka (kvasírna piva) bývala v zámku. Nedílnou součástí byla i chmelnice v zámecké zahradě a na kopci „Na Parapleti“.

O historii nové budovy pivovaru knížat Kinských si povíme v dalším díle seriálu o slavných choceňských podnicích.

Mgr. Michal Hofman, Orlické muzeum

Majitelé panského pivovaru v Chocni 

1555–1581 Zikmund ze Šelmberka
1581–1582 Pernštejnové
1582–1622 Zejdlicové ze Šenfeldu
1623 Albrecht z Valdštejna
1623–1628 Vincenc Mušinger z Gumpendorfu
1628–1686 Kurzové ze Senftonova
1686–1709 Trautmannsdorfové
1709–1945 rod Kinských z Vchynic a Tetova – choceňská větev