V obou školách proběhl Den otevřených dveří. Na základní škole předvedli žáci zdařilé pásmo slova a písní o historii vzniku republiky a návštěvníci oslavy si mohli prohlédnout zajímavou výstavu z historie školy.

V pátek pak pokračovaly oslavy století samostatného státu položením věnce k pomníku padlým ve středu obce a shromážděním v zasedací místnosti obecního úřadu. Tam byla instalována výstava o historii československých legií.
Při této příležitosti byla pokřtěna nová publikace, jejímž autorem je sopotnický občan Karel Novák.

Publikace nese název Sopotničtí dobrovolníci v legiích velké války. Na 94 stranách formátu A4 podrobně zachycuje historii legií v Rusku, ve Franci i v Itálii. Navíc ke každému oddílu připojuje údaje o sopotnických legionářích na těchto bojištích.

Publikace je doplněna mnoha fotografiemi a barevnou mapou anabáze a bojů našich legionářů za 1. světové války na Rusi. V Sopotnici tak obec a osvětová besedy vydávají od roku 1993 již svou čtrnáctou publikaci z různých oblastí života obce. Poslední publikace o historii legií je k dostání na obecním úřadě v Sopotnici.

Miloslav Coufal