Nejmenší se vezli

Protože počasí vyšlo skvěle, sluníčko hřálo a nebe bylo modré jako šmolka, vycházku do přírody spojenou s poznáváním nové naučné stezky si nenechalo ujít 450 lidí různého věku, od těch nejmenších, kteří se ještě vezli v kočárku, až po seniory.
Ochránci přírody každý rok trasu pochodu mění, loni se šlo například lesy nad Hylváty. Letos byl start ve vodáckém tábořišti Cakle. Jak Orlickému deníku řekla Romana Strnadová, ochránci přírody se chtěli pochlubit naučnou stezkou vybudovanou Údolím Sejfů. „Stezku jsme začali budovat v o roce 2007, v letošním roce byla instalována poslední tabule. Celkem je jich deset. Ještě máme v plánu zde vybudovat nový mostek, záležet bude na tom, zda nám to finance dovolí," dodala Romana Strnadová.  Údolí Sejfů je sevřeno mezi svahy Vadětína a návrším nad Oldřichovicemi. Na informačních tabulích se lze dočíst, jaké zde rostou charakteristické rostliny a žijí živočichové.
Aby šestikilometrová trasa údolím byla pro děti zajímavá, čekala na ně řada úkolů. S různými přírodovědnými a vlastivědnými otázkami jim často museli pomáhat dospělí, zato hledání kartiček s písmenky, která se měla podle příslušného čísla zapisovat do políček tajenky, šlo dobře i těm nejmenším pochodníkům. Museli však dávat dobrý pozor, protože obrázky pexesa byly rozeseté po celé trase a kartičky někdy byly i na místech, kde by je člověk nečekal.

Úkoly na trase

Na účastníky čekalo také několik stanovišť s praktickými úkoly, hledali například ukryté modely zvířátek,  poznávali nerosty, určovali předměty, které do přírody nepatří nebo zdolávali opičí dráhu. Ti šikovní nakonec vyluštili tajenku, ze které se vyklubala věta ze známé písničky autorů Uhlíře a Svěráka.
Účastnický rekord sice nepadl, ale i tak byl počet účastníků jeden z nejvyšších v historii pochodu. „Měli jsme samé pozitivní ohlasy," s radostí bilancovala Romana Strnadová. A kam se půjde za rok? Prý možná na Strážný.