„Do nové učebny jsme investovali 350 tisíc korun. Vnímáme tuto investici jako součást dlouhodobé spolupráce se školou, která spočívá v praktické výuce žáků v našich prodejnách. Chceme tímto podpořit zájem o tento obor a celkově zvýšit atraktivitu povolání v maloobchodě,“ řekl ředitel obchodního družstva Miloslav Hlavsa.

Nová učebna je vytvořena ve stylu reálné moderní prodejny potravin s regály, obslužným úsekem a funkčním pokladním systémem se snímáním čárových kódů. Ten je on-line propojen s centrálou firmy.

„Žamberská škola je dlouhodobě aktivní při navazování kontaktů se zaměstnavateli v různých oblastech. Venkovské prodejny považujeme za důležité nejen v odlehlejších částech regionu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.