Lidé v místní části České Třebové v pátek v podvečer hlasovali v anketě o tom, zda si přejí či nepřejí větrnou elektrárnu. Výsledek vyzněl jednoznačně proti.

Účast při hlasování dokázala, že Skuhrovským není plánovaná výstavba větrníku lhostejná. Z celkového počtu 189 voličů jich totiž přišlo hlasovat 153. „Pokud si uvědomíme, že jsou u nás i lidé, kteří jsou přihlášeni ale nebydlí tu, a někteří z místních byli ještě služebně mimo, dá se říci, že přišli téměř všichni, což je velký úspěch,“ hodnotil účast Daniel Klika z občanského sdružení Náš Skuhrov. Výsledky hlasování pak označil jako jasné „ne“ větrníku, který chtěla ve Skuhrově stavět třebovská městská společnost Teza. Proti výstavbě bylo totiž celkem 131 hlasů, pro výstavbu 19, tři hlasy byly neplatné.

„Výsledky hlasování nás opravňují k tomu žádat po českotřebovském starostovi Jaroslavu Zedníkovi, aby dodržel slib, který dal na set〜kání se skuhrovskými občany. Tedy že se při více než padesátiprocentní účasti voličů a více než padesáti procentech hlasů proti zasadí o to, aby se větrná elektrárna nestavěla,“ řekl Tomáš Klika. Jak dodal, je dobré, když mají lidé, kterých se záměr výstavby větrníku bezprostředně dotýká, o problematice dostatek informací a možnost rozhodovat.