Na Základní škole Habrmanova budou pokračovat personální změny, ke kterým musel ředitel Zbyněk Slavík kvůli nedostatku financí přistoupit už v březnu. Tehdy odešlo dohodou několik kantorů se zkrácenými úvazky a jedna důchodkyně. Ze školy nyní odchází čtyři třídy, ale zapsány byly jen dvě třídy prvňáčků, navíc dojde ke spojení některých tříd na prvním stupni. Důsledek? Z „červenky“ odchází pět kantorů. „Odcházejí především ti, kteří mají smlouvu na dobu určitou,“ dodal Slavík.

Úbytek jedné třídy čeká ZŠ Nádražní, ve všech ročnících bude od září po dvou třídách. Vedení školy situaci řeší jednou výpovědí a neprodloužením smlouvy.

Dvě třídy deváťáků odejdou ze ZŠ Ústecká, přijdou jen dvě třídy prvňáčků, to znamená pokles počtu žáků o třicet. Jak naznačil ředitel Stanislav Beneš, situaci mu pomohl vyřešit „přirozený úbytek“ – jeden učitel je v důchodovém věku. „Dále jsme přistoupili ke zrušení přesčasových hodin a snížení úvazků,“ uvedl ředitel.