„Nejdříve budete seznámeni se základními informacemi, poté proběhne prohlídka školy. Přítomni budou ředitelka školy, pedagogové, zástupci z Klubu rodičů,“ zve škola rodiče na svém Facebooku.

ZŠ Erudio zahájila svůj provoz ve školním roce 2016/2017. Nyní sídlí v nově postavené budově v lokalitě Velký Hájek. Každý rok otevře jednu první třídu s kapacitou až 16 dětí, další zápis je plánován na začátek dubna.