Ředitel, který ve své funkci působí teprve několik měsíců, musel vyřešit situaci, jež nastala po zveřejnění rozpočtu školy na letošní rok. Změny v rozvrzích a nové úvazky – záležitosti, které se obvykle připravují dva měsíce před začátkem školního roku, se vyřešily za týden.

Změny ve škole

Když Zbyněk Slavík nastupoval do funkce, připravil ve spolupráci s bývalým ředitelem úvazky pro učitele. Už na podzim však muselo dojít kvůli snížení prostředků na mzdy k plošnému snížení osobního ohodnocení. „Zjišťoval jsem, že o všem rozhoduje množství přidělených peněz, a ne to, co by bylo ideální pro děti a učitele,“ vzpomíná ředitel a pokračuje: „Každý učitel si myslí, že je nedotknutelný, zvlášť když má smlouvu na dobu neurčitou. Přiznám se, myslel jsem taky tak, dokud jsem jako ředitel nenahlédl do ekonomické problematiky školy a její závislosti na počtu dětí.“ Když v únoru přišel nový rozpočet na celý kalendářní rok, vedení zjistilo, že nemá prostředky na mzdy. „Pracovalo zde několik lidí se zkrácenými úvazky a jedna důchodkyně, s těmi jsme se museli rozloučit. Se všemi jsme se rozešli dohodou, všichni nám ohromně pomohli,“ přiznává Slavík. Úvazky těchto učitelů se rozdělily mezi zbývající kantory a došlo ke spojení tříd. „Pan ředitel byl v situaci, kdy mu schválili rozpočet a on musel přistoupit k personálním změnám. Jeho rozhodnutí chápu. Nebrala jsem to jako problém, i když je pravda, že mě ta práce neživila,“ říká Gabriela Boháčková, ředitelka Městské knihovny v České Třebové, jež ve škole na zkrácený úvazek učila.

Odejdou i další

Začátek nového školního roku je ještě v nedohlednu, už nyní však ředitel zvažuje nové personální změny, které se škole nevyhnou. Peníze totiž škola dostává „na hlavu“ dítěte. A těch ubývá. „Předpokládáme spojení současných druhých tříd. Odejdou čtyři třídy deváťáků, přijdou však jen dvě třídy šesťáků. To je úbytek tří tříd, pro pět učitelů nebude místo,“ naznačuje ředitel a pokračuje: „Rozloučíme se se všemi učiteli, kteří mají smlouvu na dobu určitou. Na druhé straně chceme ve škole rozšířit nabídku dalšího vzdělávání dětí, chceme být i nadále školou spojenou s fotbalem.“