Kvůli „převisu" předškolních dětí muselo „balit kufry" Mateřské centrum Rosa, které sídlilo v objektu Mateřské školy U Stadionu. Ta bude od září opět čtyřtřídní. Jak uvedl Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic, zhruba milionová investice bude obnášet výměnu oken, úpravu sociálního zařízení a kompletní vybavení nábytkem.
Mateřské centrum si o prázdninách zahraje na „škatulata, hejbejte se". Prázdninový program pro maminky s dětmi vyplní pravidelnými pohádkami v parku Javorka a čekáním na nové prostory. Ty maminky získají v bývalé kuchyni a jídelně v Základní škole Ústecká, tedy ve staré škole na Parníku. „V červenci se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele, výše investice bude asi tři čtvrtě milionu korun. Budou provedeny zásadní úpravy v původní kuchyni, odstranění obkladů, prostorové úpravy, vznikne nové sociální zařízení uzpůsobené našim malým spoluobčánkům," konkretizoval Karel Švercl. Jak dodal, projekt je připravený tak, aby prostor byl, v případě potřeby, využitelný pro další třídu mateřské školy.
Radní Josef Kopecký poukazuje, že variant pro Rosu bylo víc. „Tato varianta nebyla tou, kterou jsem prosazoval. Na druhou stranu, když jsem prostory viděl, myslím, že jsou hezké. Jsem s výsledkem spokojený, i maminkám se prostor líbí," uvedl Josef Kopecký, který zejména vítá možnost venkovního vyžití pro děti.
Se stěhováním mateřského centra čeká „parnickou" školu další zásadní změna. Kuchyň ukončila provoz a jídlo se začne dovážet ze ZŠ Habrmanova. „S tím souvisí rekonstrukce výdejny, úprava výdejních okének, aby se dala vydávat tři jídla," informoval ředitel ZŠ Ústecká Stanislav Beneš. Pro děti z prvního stupně to bude znamenat cestu do jídelny přes frekventovanou silnici. „Bude se muset změnit organizace výdeje stravy, všechny děti budou chodit do nové budovy. Budeme je muset převádět přes přechod," doplnil ředitel. Do školy město investuje asi milion, především do výdejny a také do výměny oken.
Okna se o prázdninách budou měnit také v základních školách Habrmanova a Nádražní.