Zatímco se žáci ve čtyřech soutěžních skupinách snažili nasbírat co nejvíce bodů pro svůj tým, moderátor akce je spolu se svými asistentkami nenásilně učil, kam mohou vysloužilé elektrospotřebiče odložit, jak nám mohou po recyklaci ještě posloužit při výrobě dalších produktů a jaký dopad na přírodu by mělo, kdybychom spotřebiče nerecyklovali a házeli je do kontejnerů, nebo dokonce do přírody. Po splnění všech úkolů, soutěží a testů byly členům vítězné skupiny předány hodnotné ceny, ostatní potěšila alespoň cena útěchy.
Součástí programu byly i exponáty z libereckého IQ parku, na kterých si všichni mohli vyzkoušet svoji bystrost. V rámci akce měli žáci také přinést vysloužilé spotřebiče a uložit je na sběrné místo nacházející se přímo ve školní budově. Za každý spotřebič, který žáci přinesli, si nakonec odnesli malý dárek. Vydařená akce tak jistě splnila svůj účel a přinutila mnohé žáky zamyslet se nad tím, jak můžeme každý z nás pomoci chránit životní prostředí. ŽÁCI ZŠ A MŠ DAMNÍKOV