Formou různých praktických činností (mj. vytvářením trojrozměrných fotografií nebo sestavováním elektronického panáčka) se seznamují s technickými obory maturitními i učebními vyučovanými na této škole. Třeba s oborem geodézie, který nabízí letohradská průmyslovka jako jediná střední škola ve východních Čechách. „Cílem Technických her je přivést žáky základních škol k většímu zájmu o studium technických oborů. Ukázat jim, že technické vzdělávání může být zajímavé a poutavé, přesvědčit je, a to i dívky, že je zbytečné se technických oborů bát. Panuje rozšířená představa, že jsou příliš náročné. Není to pravda," dodal Jiří Vaško, výchovný a kariérní poradce školy. Úspěšní žáci mohou navíc díky spolupráci školy s velkými firmami v regionu získat i stipendia.