Nejdříve jsme byli zklamáni, že se slavnostní koncert nekoná stejně jako v předchozích letech v pražské Lucerně, ale nakonec jsme se po rozmluvě s paní ředitelkou v pátek do Prahy vydali. Paní ředitelka se podobné mše věnované Anežce České, kterou celebroval J. E. kardinál Joachim Meissner z Kolína nad Rýnem, nedávno sama zúčastnila, a tak se naše obavy z prostředí pro nás neznámého rozplynuly.
V pátek se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha do posledního místečka zaplnila stonožkovými dětmi, jejich učiteli a vojáky, kteří se Stonožkou spolupracují. Vzácný patron Stonožky J. E. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, tuto slavnostní mši uspořádal u příležitosti ukončení výtvarné soutěže „Svatá Anežka Česká”. Mezi vzácnými hosty, kteří přijali pozvání, nechyběl zástupce ředitele Společného operačního centra MO brig. gen. Jaroslav Kankia a velitelé dvou jednotek, které působily v afghánské provincii Lógar - plk. Rudolf Honzák a plk. Ctirad Gazda.
Slavnostní mši zahájila přesně v 11 hodin stonožková hymna v podání Josefa Vágnera. Během jejích tónů vešel do katedrály slavnostní průvod církevních hodnostářů v čele s J. E. Mons. Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským. Všechny přítomné přivítala paní Běla spolu s Markem Ebenem. Paní Běla poděkovala všem stonožkovým dětem, pedagogům a také vojákům, kteří během svého působení v zahraničních misích realizovali společné projekty pomoci. „… Dnes zde slavíme také 800. výročí narození svaté Anežky České a bez nadsázky, vy, učitelé, kteří vychováváte tuto novou generaci, opravdu kráčíte v jejích stopách. Vám, vojáci, velice děkuji, že nám dáváte možnost, abychom dětem, které žijí ve válečných zónách, mohli alespoň trochu pomoci a dáte jim alespoň trochu naděje…” . J. E. Mons. Dominik Duka byl velmi mile překvapen vysokou úrovní výtvarných a literárních prací, které do soutěže k 800. výročí narození sv. Anežky České přišly. Poděkoval též stonožkovým dětem a vojákům za jejich pomoc dětem ve válečných oblastech světa. Během mše přečetly děti přímluvy a v doprovodu vojáků předaly dary, které prezentovaly způsob získávání finančních prostředků na humanitární pomoc. Mši zakončil slavnostní průvod církevních hodnostářů, během něhož zazněla píseň Ave Maria ve vynikajícím podání Pepy Vágnera.
Po skončení slavnostní mše jsme popřáli hodně sil a radosti do nového roku paní Běle. Pak jsme se rozdělili, jedna skupinka se fotila s Karlem Vágnerem, jiná si šla pro podpis k Pepovi Vágnerovi i jiní hovořili s Markem Ebenem. Honzík si pro rozhovor vybral jednu z účastnic mise v Afganistánu. Po rozloučení jsme se vydali do Strahovského kláštera na prohlídku výtvarných prací žáků škol a školských zařízení, které věnovali Anežce České. Některá díla byla tak propracovaná, že se nám někdy ani nechtělo věřit, že to malovali naši vrstevníci. Po prohlídce jsme se vydali do Muzea miniatur, kde jsme pod mikroskopy a lupami obdivovali umělecká díla – v uchu jehly karavanu velbloudů, ZOO na komáří nožce nebo portrét A. P. Čechova na zrníčku máku. Protože jsme byli velmi příjemně naladěni, těšili jsme se na Staroměstské náměstí, kde jsme kromě orloje obdivovali vánoční strom i ruch prodeje na vánočních trzích. Pomalu se blížil večer a my jsme se vydali po nazdobeném Václavském náměstí na nádraží. Po cestě zpátky jsme si vyprávěli zážitky, které se nám během dne udály, a byli jsme rádi, že jsme se akce zúčastnili.

Stonožkové děti 
ze ZŠ a MŠ Damníkov