Minulý čtvrtek Hnutí na vlastních nohou připravilo pro pana kardinála malou oslavu k jeho významným 75. narozeninám. Za dlouholetou práci - malování vánočních přáníček, sbírku šatstva, sbírku pastelek, stonožkových týdnů, atd. jsme byli pozváni na tuto významnou událost. Ráno jsme se vydali do Prahy a po obědě jsme se po zámeckých schodech vydali k Arcibiskupskému paláci. Eliška a Ondra se převlékli do domluvených doplňků a po vystoupení do reprezentačních sálů jsme požádali paní Bělu, aby nás seznámila s naší rolí.

Pak už to vše začalo, panu kardinálovi nejdříve gratulovala paní Běla a předala mu 5 košů vlastnoručních gratulací od stonožkových dětí. Dalšími gratulanty byli MUDr. Přemysl Sobotka, generál Josef Bečvář, ředitel pražské ZOO Miroslav Bobek.

Všichni zavzpomínali na dlouholeté přátelství s panem kardinálem. Další část programu byla v režii Karla Vágnera. Všichni hosté se přemístili do vedlejší místnosti, kde již čekal pěvecký sbor z Klatov, který zazpíval s Pepou Vágnerem stonožkovou hymnu, pak oblíbené písně pana kardinála. Celý hudební blok ukončila premiéra písně, která byla složena k narozeninám pana kardinála a kterou opět zazpíval Pepa Vágner. V závěru písně předala Eliška s Ondrou panu kardinálovi na stříbrném podnosu CD právě se zpívanou gratulací. Po oficiální části, ve které pan kardinál všem několikrát děkoval, následovaly osobní gratulace, focení a občerstvení. Během neoficiální části jsme se setkali se spoustou významných osobností, které naši „Stonožku“ podporují. Pak už jen následovala procházka přes Karlův most na vlakové nádraží a cesta domů.

Dagmar Habrmanová, ZŠ a MŠ Damníkov