Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem. Ředitelka školy Monika Dušková uvedla, že se s ní seznámili na festivalu Nakopněte svoji školu. „Ihned nás zaujala, proto jsme nechali vyškolit pět učitelů a letos v září jsme s metodou začali ve čtvrtém a devátém ročníku. V plánu je rozšířit FIE od čtvrtých až po deváté třídy,“ popsala.

Výuka probíhá po menších skupinách, žáci jsou uspořádáni v kruhu tak, aby na sebe všichni dobře viděli. Při hodině se nehlásí a volně vstupují do diskuze.

„Úspěch mohou zažívat i ti, kteří jsou v běžných školních činnostech neúspěšní, a naopak takzvaní jedničkáři mohou zpočátku pociťovat problém například v tom, že jsou příliš impulzivní nebo nedokážou popsat slovy svoje myšlenky,“ konstatovala lektorka metody Miroslava Vychytová.

O nové metodě se může dozvědět i veřejnost, a to na otevřené lekci 11. března, kdy se bude ve škole konat Den otevřených dveří.