Škola, školka, školní jídelna a tělocvična budou zásobovány teplou užitkovou vodou, jež bude ohřívána solárním systémem. Na střechu školy firma umístí 62 metrů čtverečných solárních panelů, voda se bude ohřívat v nádrži o objemu 500 litrů. Jak uvedl starosta Jaroslav Kašpar, obec se na investici ve výši 2,364 milionu korun podílí částkou 400 tisíc, zbývající část pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj z operačního programu Infrastruktura.