Na vybavení centra se podílela i řada dalších firem. „U našich žáků oboru instalatér chceme v průběhu tří let učení realizovat několik školících lekcí, které by měly vyvrcholit soutěží ve třetím ročníku. Kromě věcných cen bude hlavní odměnou zájezd do Německa do mateřské firmy Hansgrohe. Centrum bude sloužit i pro školení široké odborné veřejnosti. Už dnes plánujeme vybudování funkčního sociálního zařízení u této učebny, kde by byly montovány novinky firmy, například parní a sprchové kabiny s masážními tryskami. Účastníci školení budou mít možnost vyzkoušet si výrobky uvedenené firmy ´na vlastní kůži´,“ uvedl Miloslav Tomášek, zástupce ředitele pro učební obory.

Druhá slavnostně otevíraná učebna je zaměřená více na praktickou činnost. V této montážní dílně je osazen plně funkční polygon, na kterém jsou namontovány různé druhy armatur, a to na různých trubních materiálech. Vedle technických materiálů a katalogů jednotlivých výrobků jsou zde umístěny i řezy různých armatur. „Kromě odborné veřejnosti bude tato dílna sloužit potřebám studentů maturitního oboru vodohospodářské stavby a především by měla být využívána žáky učebního oboru provozní montér vodovodů a kanalizací, který se již delší dobu snažíme za podpory odborných vodohospodářských organizací a dalších institucí otevřít. Pokud se nám toto podaří, máme od firmy Hawle Armatury přislíbenou ještě větší podporu rozvoje tohoto oboru.

Obě tyto učebny přispějí ke zkvalitnění výuky, za což ještě jednou touto cestou děkujeme všem zúčastněným sponzorům. Rádi bychom, kdyby se k těmto sponzorům přidaly v budoucnu i další firmy a mohli bychom tak otevřít takovýchto učeben více nejen pro vodohospodářské obory, ale i pro další stavební řemesla, která vyučujeme, to znamená zedník a truhlář, “ dodal Miloslav Tomášek.