Ve Výprachticích se vědě a technice daří, žáci výborně školu a obec reprezentují na vědecko-technických soutěžích. Ve škole bylo v poslední době uvedeno do provozu několik nových učeben. "Jedná se o učebnu informační a komunikační technologie, jazykovou a přírodovědnou učebnu a laboratoř. Dále jsme vybudovali školní kuchyňku a keramickou dílnu pro neformální vzdělávání,“ sdělila ředitelka školy Romana Prokopová. Vybavení a stavební úpravy stály necelých 5 milionů korun. Financování bylo zajištěno z evropských fondů a z prostředků obce Výprachtice.