Do dvou let se škola měla rozrůst o dalších 120 žáků. Aktuálně ji navštěvuje 540 školáků. Město získalo na stavební úpravy budovy dotaci 29 milionů korun.

„Dosavadní navyšování kapacity školy vedlo k přetvoření odborných učeben na učebny kmenové. Odborné učebny nebyly od založení školy nijak dovybavovány, především kvůli nutným investicím do navyšování kapacity školy,“ vysvětluje radní Jan Pažin (Živá Choceň).

Kromě tří nových učeben jazyků, chemie a fyziky, polytechnické učebny pro dívky a venkovní výukové zeleně, se škola nově stane bezbariérovou. Vzniknou i čtyři nové kmenové třídy, zvýší se kapacita šaten a školní družiny.

Střední, přízemní část školní budovy se rozroste druhé a třetí nadzemní patro. Součástí přístavby bude i nový výtah. Stávající prostory školy čekají stavební úpravy, které zajistí bezbariérový přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Plánována je i obnova střešní krytiny na obou křídlech školní budovy. Školu čeká rovněž modernizace vnitřní konektivity a připojení k internetu.

„Po dokončení veřejných zakázek, které se nyní připravují, bude aktuální výše dotace přepočítána podle smluvních cen za realizaci díla. Dokončení celého projektu se předpokládá do podzimu 2020,“ dodává Jan Pažin.