Jak byste charakterizoval vaši školu?
Vznikla v roce 2011 sloučením dvou tradičních českotřebovských škol – SOŠ a SOU technických oborů s VOŠ
a SOŠ Gustava Habrmana. Tímto spojením však získala nejen širší vzdělávací nabídku, ale především mnohem větší ekonomické možnosti pro své vybavení a zázemí.

Je výhodou nabídka oborů sahající od informačních technologií přes strojírenství, dopravu a elektrotechniku až po výrobu nábytku?
Široký záběr učebních 
a maturitních oborů až k terciárnímu vzdělávání na Vyšší odborné škole je určitě výhodou. Znamená, že škola je schopna poskytnout žákům vzdělání po delší dobu a díky prostupnosti mezi obory dokáže reagovat na jejich potřeby. Navíc v současné době dochází v jednotlivých oborech k vzájemnému prolínání témat, řada přístrojů a zařízení se uplatní ve více oblastech. 
Ve škole jsou tak pedagogové 
i žáci, kteří spolu musejí vzájemně komunikovat a spolupracovat, a navíc všestranněji připravené absolventy vítají také firmy.

O které z vyučovaných oborů projevují žáci základních škol největší zájem?
U učebních oborů se v poslední době zvyšuje zájem 
o elektrotechniku a o obor strojní mechanik, což souvisí 
s poptávkou firem z blízkého regionu po těchto řemeslnících. Trvalý zájem je o obor truhlář. V případě maturitních oborů je nejžádanější obor informační technologie. Ten má ve škole vysokou úroveň, neboť zde působí kvalitní tým pedagogů, kteří získali certifikace špičkových firem, což se pozitivně projevuje 
ve výuce. Zájem je i o elektrotechniku a také o obor provoz a ekonomika dopravy.

Jaké zázemí můžete zájemcům nabídnout?
Škola se nachází ve dvou areálech a za poslední dva roky se podařilo dílny i učebny výrazně zmodernizovat. Přesto však žádná škola nedokáže sledovat prudký technologický vývoj nákupem nových zařízení. Proto žákům nabízíme kvalitní spolupráci s firmami, kde mohou vykonávat odbornou praxi. Poznají tak reálné pracovní prostředí, nejmodernější techniku a navíc zde mnozí z nich najdou i budoucí zaměstnání.

Proč by si žáci měli vybrat právě vaši školu?
Zaručujeme širokou vzdělávací nabídku, navíc skladba oborů předurčuje absolventa k tomu, aby byl na pracovním trhu snadno uplatnitelný. Máme inovované učebny a dílny, které jsou vybavené moderními technologiemi. Tým pedagogů tvoří kvalitní odborníci, což potvrzují dlouhodobě výsledky žáků v soutěžích odborných dovedností. V některých oborech mohou žáci získat firemní stipendia, obor strojní mechanik je podporován stipendiem Pardubického kraje. Za výhodu považuji také výbornou dopravní dostupnost České Třebové.

V soutěžích jsou pravidelnými sběrateli úspěchů

Pedagogové VOŠ a SŠ technická Česká Třebová se snaží, aby připravili co nejvíce kvalitních absolventů, kteří se uplatní 
na pracovním trhu nejen 
v Pardubickém kraji. A daří se jim to velice dobře.

ÚSPĚCHY NA ČESKÝCH RUČIČKÁCH. O vysoké kvalitě výuky a praktického výcviku svědčí výstižně výsledky, jichž pravidelně dosahují žáci VOŠ a SŠ technické Česká Třebová v soutěžích odborných dovedností. Jen v roce 2015 postoupili z krajských kol hned čtyři její zástupci do celostátního finále prestižní soutěže České ručičky v Brně! A rozhodně tam nebyli pouze do počtu, naopak – úspěšně reprezentovali školu i kraj. Jan Dulaj se v oboru mechanik elektrotechnik prosadil až na stupně vítězů, když skončil třetí. Tomáš Jukl obsadil 
5. místo v kategorii elektrikář slaboproud, stejně jako Jan Betlach v oboru strojní mechanik. Také 6. příčka Marcela Johanidese v oboru elektrikář silnoproud představuje velice solidní umístění.
IT PATŘÍ DO ŠPIČKY. V oblasti informačních technologií patří žáci VOŠ a SŠ technické Česká Třebová k absolutní špičce v České republice. Potvrdila to i účast v prosinci 2015 v celostátním finále soutěže BENQ Školní Ajťák v Praze. Z úvodního online kola,
do něhož se přihlásilo 7000 účastníků, tam postoupili dva žáci – přitom všechny ostatní školy zde měly pouze jednoho zástupce. Jan Kučera skončil těsně na 4. místě, Šimon Tuček obsadil 9. pozici. Tyto úspěchy jsou výsledkem propojení školy s Cisco Networking Academy, která je světovým lídrem v oblasti síťových technologií a v rámci školy umožňuje dvouleté studium. Tři její certifikovaní lektoři předávají současně cenné zkušenosti i českotřebovským studentům.
SEZNAMUJÍ ŽÁKY S TECHNIKOU. Vedení VOŠ
a SŠ technické Česká Třebová si uvědomuje důležitost „školního marketingu". Společně 
s pedagogy se zde do něj zapojují také samotní žáci. Vyrážejí spolu na prezentace do základních škol v blízkém regionu – v poslední době navštívili třeba Svitavy, Ústí nad Orlicí a Moravskou Třebovou. Českotřebovští vyslanci tam i s pomocí různých strojů či minisoustruhů předvádějí dovednosti v jednotlivých vyučovaných technických profesích. Kromě toho pro mladé publikum organizují zábavné soutěže, hlavolamy a doplňovačky. Důkazem, že konkrétní příklady táhnou a probouzejí vztah k technice, je neutuchající zájem žáků o studium na této střední škole.

Znát jízdní řády nazpaměť? To je jako učit se básničku!

„To byl můj problém na gymnáziu. Druhý den nás třeba čekala písemka z biologie, všichni se učili
a opakovali látku, zatímco já místo toho šprtal nazpaměť jízdní řády!"
Když Richard Palach prozradí, jak zvláštního má koníčka, zpravidla následuje shovívavý úsměv. Jednadvacetiletý žák 3. ročníku obor provoz a ekonomika dopravy na VOŠ a SŠ technické Česká Třebová tak však vyjadřuje svůj silný vztah k fenoménu zvanému doprava.

Kde jste získal zálibu
v jízdních řádech?
Vždycky mě hodně zajímala doprava a nejvíc právě ta železniční. Proto jsem se také naučil nazpaměť, kudy vedou všechny železniční tratě 
v České republice.

Kolik jich u nás je?
Zhruba dvě stovky. Znám na nich všechny stanice, jak jdou za sebou. Časy příjezdů a odjezdů však už ne, protože
se každý rok mění.

Máte vizuální paměť, nebo jste se musel všechny údaje poctivě našprtat?
Spíše to bylo šprtání. Učil jsem se to jako básničku. Zatímco někteří spolužáci po večerech četli knížky, já listoval jízdními řády.

Jak lze tohle zvláštní hobby v životě využít?
V budoucnu bych se chtěl věnovat právě tvorbě jízdních řádů, takže to byla vlastně příprava na tuto profesi. Navíc 
v současné době jezdím brigádně jako vlakvedoucí, takže mnohé tratě osobně poznávám.

V čem spočívá náplň práce vlakvedoucího?
Provádím revizi jízdních dokladů cestujících a zároveň připravuji vlakovou dokumentaci – například zprávu 
o brzdění. S pasažéry vyloženě špatný zážitek nemám,
ale občas se stává, že nemají jízdenku a nechtějí se prokázat dokladem totožnosti – pak 
je nutné přivolat policii.

Zbývá vám čas i na jiné zájmy?
Zajímám se i o historii a architekturu, ale většinou 
v kontextu s dopravou.

Vzhledem k vaší zálibě byla asi volba střední školy v České Třebové jasná?
Právě že ne. Studoval jsem totiž víceleté gymnázium. Původně jsem nepřemýšlel, 
že bych je nedokončil 
a přestoupil jinam. Ale v septimě jsem se rozhodl přece jen změnit školu.

Své volby jste nelitoval?
Určitě ne. Když jsem do České Třebové nastupoval, měl jsem samozřejmě představy
o škole i přístupu učitelů. 
A mohu říci, že se mi splnily na 110 procent.

Co vás zde nejvíc zaujalo?
Škola je výborně technicky vybavená. Úžasný je dopravní sál, v němž jsou různé druhy zabezpečovacího zařízení, které se v České republice používají. K dispozici je základní informační středisko s dostupným internetem a také zde dobře vaří. A učitelé? Jsou vstřícní, hodně naučí a dá se
s nimi vždy domluvit.

V čem je podle vás největší kouzlo oboru, který jste si vybral?
Kouzlo dopravy spočívá
v pohybu všech jejích součástí. I když má svůj řád, mění se a vyvíjí. Navíc je to multidisciplinární obor, protože do něj zasahují i jiné vědní a společenské oblasti – od fyziky přes historii dopravy až třeba k architektuře nádražních budov.

Jaké předpoklady by měl mít žák, který ho chce studovat?
Především zájem o dopravu a také chuť se učit.

PROČ JÍT PRÁVĚ SEM?

1. VOŠ a SŠ technická Česká Třebová má sedmdesátiletou tradici technického a odborného vzdělávání a patří mezi největší
a nejlépe vybavené školy v Pardubickém kraji.

2. VOŠ a SŠ technická Česká Třebová nabízí unikátní skladbu učebních, maturitních i nástavbových oborů z oblasti informačních technologií, elektrotechniky, strojírenství, dopravy 
a výroby nábytku.

3. VOŠ a SŠ technická Česká Třebová úzce spolupracuje s významnými podnikatelskými subjekty, které umožňují jejím žákům vykonávat odborné praxe a po absolvování školy mnohým z nich nabídnou zaměstnání.

VÍTE, ŽE…

• … škola sídlí ve dvou areálech – Habrmanova a Skalka, které v minulých letech prošly výraznou modernizací?
• … v současné době probíhá výstavba nové tělocvičny 
na Skalce v hodnotě 52 milionů korun z prostředků Pardubického kraje, která bude dokončena koncem roku 2016?
• … kvalita výuky je zde vysoká a žáci ve všech oborech patří k nejlepším v rámci regionálních i celostátních soutěží odborných dovedností?
• … nejúspěšnější žáci, kteří dosáhnou vynikajících studijních výsledků, mohou získat Osvědčení Hospodářské komory České republiky?
• … z libovolného místa školy je zajištěn bezdrátový přenos k internetu?

Co jsou TECHNOhrátky?Technické a odborné profese jsou na pracovním trhu v celé České republice nedostatkovým zbožím. Také v Pardubickém kraji generace zkušených odborníků rychle stárne a firmy často marně volají po adekvátní náhradě. Jak řešit tuto situaci a přimět mladé lidi k volbě technických oborů a řemesel?
Žáky základních škol 
motivují TECHNOhrátky!
Letos už čtvrtým rokem pokračuje úspěšný projekt odboru školství 
a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje na podporu technického vzdělávání. Zábavnou a soutěžní formou se snaží motivovat školáky 8. a 9. tříd ke studiu oborů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, gastronomie 
a služeb.
Dosud se do něj zapojilo 4 585 žáků z 87 základních škol, kteří 
se seznámili s 62 nejrůznějšími obory. Během roku 2016 projekt přiblíží nabídku čtrnácti vybraných středních odborných škol z Pardubicka, Chrudimska, Orlickoústecka a Svitavska.