„Dostali jsme školu pod jednu střechu, to bylo smyslem celé rekonstrukce. Doposud měla škola detašované pracoviště v Pastvinách, kde byly tři třídy,“ říká spokojeně starosta Zdeněk Bureš. Akci v hodnotě 8,5 milionu korun financovala obec z vlastního rozpočtu, v danou chvíli se totiž „nevešla“ do žádného dotačního programu.
Rekonstrukci o minulých prázdninách zahájila demolice přístavby u staré budovy školy. Na jejích základech vyrostl nový objekt, v němž vznikly dvě kmenové třídy, počítačová učebna a kabinety. Ve škole z roku 1923 se rekonstrukcí bývalé knihovny a počítačové učebny podařilo vytvořit třetí kmenovou třídu. Tato původní budova s právě dokončenou přístavbou získaly také novou střechu. Areál úplné základní školy v Klášterci nyní tvoří škola z roku 1923 s přístavbou a novější budova z 90. let. Zajímavostí je, že veškeré práce probíhaly – kromě prázdnin – za provozu. Podle Zdeňka Bureše nyní budova odpovídá nárokům, které jsou na školy kladeny. „Je to vklad do budoucna. My používáme budovu, kterou postavili naši předkové v roce 1923 a stále slouží svému účelu, stejně tak by po nás měla zůstat tato nová stavba,“ dodává starosta.
Rekonstrukce školy završila zvelebování školských zařízení v obci, které v druhé polovině roku 2008 zahájila revitalizace objektu školky, jejímž cílem bylo snížit spotřebu elektřiny. Na akci obec získala dotaci od ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ve výši 3,7 milionu z celkových 6 milionů. Mateřská škola (na snímku z archivu obce) byla zateplena, dostala novou střechu i nová okna a dveře.