„Rozšíření skládky je na programu dne z důvodu naplnění její kapacity v nejbližších letech. Životnost stávajících sekcí jsou dva až tři roky," uvedl pro Orlický deník jednatel společnosti Miloslav Cink. Skládka se rozkládá na území obcí Třebovice a Opatov mezi železničními tratěmi na Brno a Olomouc. Stavba skládky o ploše 4,8 hektaru byla dokončena v roce 1992. Rozdělena je do devíti sekcí, z nichž pět již bylo rekultivováno a do dvou se ukládá.
Změna územního plánu počítá s přeložkou Zádolského potoka v délce asi pět set metrů do souběhu s železniční tratí na Brno. Tím by mezi potokem a stávající skládkou vznikl prostor pro její postupné rozšíření ve třech etapách. Podmínkou je po skončení skládkování lokalitu uvést do přírodního stavu. „Za stávajících kapacit, které se tam navážejí, by rozšířená skládka vystačila na pětadvacet, třicet let," uvedl Miloslav Cink. Další rozšíření lokalita neumožňuje, za čtvrt století město tedy bude řešit otázku, kam odpady ukládat.
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu se uskuteční 23. května na městském úřadu ve Třebové.