V České Třebové byl po něm pojmenován mezinárodní varhanní festival, stalo se tak v roce 2005 u příležitosti skladatelových 70. narozenin. Česká Třebová, tamní radnice, kulturní centrum a místní Římskokatolická farnost, se připojili ke gratulantům. „Společným darem těchto institucí je jedna z vyřazených varhanních píšťal z rotundy svaté Kateřiny v České Třebové. Díky umu velké spousty hudebních Mistrů, kteří zasedli za varhany v této rotundě, mohly generace posluchačů vstřebávat její příjemné tóny. Nyní bude tato píšťala právem náležet muži, který rovněž rozdal prostřednictvím hudby mnoho radosti,“ informoval mediální asistent města Jiří Holý.

Zdeněk Pololáník je neodmyslitelně spojen s Českou Třebovou. Od jeho 70. narozenin v roce 2005 se zde každoročně koná Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka.Zdroj: archiv města Česká Třebová