Odměnou jim byla speciální prohlídka tvrze Bouda. Po ní skauti pokračovali ve sbírání odpadků přes Suchý vrch až na parkoviště v Červenovodském sedle. Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.