Docela v tichosti byl nakonec jmenován do dozorčích rad pěti krajských nemocnic někdejší politik a ekonom Ivan Pilip.

Jmenování Pilipa se  odehrálo v tichosti

Když nám na začátku února při jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor krajský radní Martin Netolický tuto skutečnost oznamoval, uvedl jako hlavní důvod tohoto kroku pětiletou práci Ivana Pilipa v Evropské investiční bance (2004 až 2007).

Shodou okolností krátce po jeho jmenování, které se odehrálo v tichosti, se objevily v médiích informace, že realitní firma bývalého strůjce Sarajevského atentátu v ODS nemá peníze na úhradu závazkům věřitelům.

Na konci loňského roku dokonce dlužila firma Residence 33,2 milionů korun (zpráva z ČTK z 1. března) a splňuje tak podmínky úpadku.
Mám poměrně dobrý přehled o finanční situaci krajských nemocnic a o systému hrazení zdravotní péče. Zdravotnictví považuji za oblast, která je způsobem financování nestandardní. Financování a provoz jakéhokoliv zdravotnického zařízení vyžaduje specifické znalosti. (Náklady a ceny pro zdravotnictví jsou u nás stejné jako ve vyspělých zemích Evropy, příjmy jsou daleko za evropskou úrovní.)

Ivan Pilip se od roku 2007 soustřeďuje na realitní byznys a faktem je, že nebyl schopen odhadnout vývoj na trhu a uhlídat si vlastní firmu. O jeho znalostech v oblasti zdravotnictví si dovoluji s úspěchem pochybovat. Přesto hodlá hlídat a kontrolovat hospodaření nemocnic v našem kraji v jejích dozorčích radách.
Pro upřesnění: Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů o podnikatelské činnosti, kontrolují řádné vedení účetních záznamů, a zda je uskutečňovaná podnikatelská činnost v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dále přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Chápu vedení kraje, že chce mít v dozorčích radách odborníka ekonoma s celostátním rozhledem, který je schopen kontrolovat a rozhodovat o nastavení podmínek a o způsobu hospodaření nemocnic, ale velmi mě překvapil jeho výběr.

Ať sdělí představu své práce veřejně!

A tak pana Ivana Pilipa vyzývám, aby nám všem veřejně sdělil svůj přístup a představu své práce v dozorčích radách jakož i konkrétní kroky, kterými bude z hlediska svých zkušeností v EIB pomáhat řešit neutěšitelnou situaci, jež v nemocnicích panuje. Rád se s ním na dané téma osobně setkám. 

Jiří Skalický, poslanec parlamentu za TOP 09, primář oddělení klinické biochemie Pardubické krajské nemocnice