Orlickoústecko postihly nejničivější povodně v roce 1997, stoletá voda tehdy poškodila přes dva tisíce domů a třináct zničila kompletně.

PRÁCE JDOU DO FINIŠE

Výstavba protipovodňových opatření v okrese pokračuje, aktuálně se pracuje například v povodí řeky Třebovky v úseku Česká Třebová – Třebovice. „Práce probíhají současně na mnoha pracovištích v obcích Třebovice a Rybník. Lokalita u domova seniorů v České Třebové by měla být kompletně dokončena ještě letos. I přes složitou situaci, která se v tomto roce vyskytla, to znamená protiepidemická opatření, povodňové epizody v letním období, technické problémy na stavbě spojené s přeložkami sítí cizích vlastníků a podobně je zatím předpoklad, že zhotovitel v příštím roce stavbu dokončí,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Státní podnik je investorem, stavební úpravy více než pěti kilometrů toku budou stát necelou půl miliardu korun. Kromě úpravy toku představují i výstavbu zemních hrází nebo železobetonových ochranných zdí. S dokončením prací se počítá v roce 2021.

V souvislosti s touto investicí řešil kraj se samosprávou jeden problém, a to stav silnic na katastru Rybníka. „Doprovodným jevem je bohužel ničení pozemních komunikací jak místních, tak krajských. Po ukončení stavby bude nezbytné provést obnovu nejen krytu vozovek, ale i krajnic,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že kraj bude požadovat po investorovi, aby hradil část nákladů nutných na opravu průtahu obcí. Zbývající prostředky by se hledaly v rozpočtu kraje nebo v jiných zdrojích.

PROBLÉM S POZEMKY

Povodí Labe chystá i rozsáhlá protipovodňová opatření na Tiché Orlici v Ústí nad Orlicí, konkrétně na západním okraji města a v Kerharticích. Tady však přípravné práce zkomplikoval výkup pozemků potřebných pro realizaci stavby. „Nejsou vypořádány všechny majetkoprávní vztahy. Čtyři pozemky město nedokázalo vykoupit,“ uvedl starosta města Petr Hájek. V jednom případě majitel pozemku zemřel, v dalším jde o člověka, který nekomunikuje s úřady, jeden vlastník není k dohledání a další vznesl přemrštěné požadavky. Město chce požádat o zahájení územního řízení, ve kterém by pozemky mohly být ve veřejném zájmu vyvlastněny.

Do závěrečné fáze šla letos stavba protipovodňových opatření na Divoké Orliciv Žamberku. V minulých letech ji provázely i protesty obyvatel kvůli pokácení lipového stromořadí a vzhledu nábřežní zídky.