Opravné práce, které se uskutečnily od začátku června do poloviny listopadu tohoto roku, si vyžádaly investici přibližně 8,4 milionu korun. Investorem akce byl Pardubický kraj, zhotovitelem díla o délce přibližně půl kilometru byla společnost Profistav Litomyšl. Předmětem modernizace silnice bylo zesílení konstrukčních vrstev vozovky pomocí recyklace za studena včetně pokládky živičných vrstev.

Na komunikaci došlo ke zklidnění dopravy pomocí vložených parkovacích zálivů a změně směrového vedení trasy pomocí umístění parkovacích zálivů střídavě na levé a pravé straně vozovky při zachování šířky komunikace. Na konci úseku byl vybudován přechod pro chodce.