Silnice při zmiňované opravě mostů sloužila jako objízdná trasa pro kamiony mířící do překladiště Metrans. A ty se na ní podepsaly. Po dokončení prací se Pardubický kraj pustil do obnovy povrchu této komunikace.

Dva úseky jsou hotové – zhruba kilometr silnice v Zádolce a stejně dlouhá trasa nedaleko rybníku Hvězda. „Koncem loňského roku jsme dokončili opravu úseku směrem ke křižovatce se silnicí I/43,“ upřesnil hejtman Martin Netolický, který se v doprovodu zástupců Správy a údržby silnic zajímal o stav dalších úseků a pokračování oprav.

„Máme připravenou rekonstrukci úseku přímo v intravilánu Semanína, kde by měly být práce zahájeny na konci letních prázdnin. K tomu budeme od poloviny března pracovat na propustku v Zádolce a od konce června v Semaníně. Postupně dostáváme silnici do stavu, který si zaslouží,“ konstatoval hejtman.

Místní tak čeká další kolo komplikací při rekonstrukci, náplastí pak ale bude nová silnice. Kraj už nyní vymýšlí, jak Semanín ochránit před těžkou dopravou.

STÁLE TU JEZDÍ

„Kamiony zde stále podle místních projíždějí ve velkém množství. Proto jsme již zahájili některé činnosti spojené s omezením těžké nákladní dopravy nad šest tun s výjimkou svozu komunálního odpadu,“ doplnil Martin Netolický.

Objížďka při rekonstrukci podjezdů trvala bezmála tři roky, kraj jednal o finanční spoluúčasti na opravě nejen se společností Metrans, ale i se státem. Rekonstrukce může vyjít až na šedesát milionů korun. (jan)