„Do konce roku chceme zahájit výběrové řízení na zhotovitele,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že je vykoupeno více než 50 procent pozemků. Podle plánu by tak stavba očekávaného úseku dálnice měla být zahájena v příštím roce.

Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku D35 Ostrov - Vysoké Mýto a obchází město směrem k Litomyšli ze západu a jihu. "Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí až na katastrální území Džbánova," vysvětlilo ŘSD. Zhruba šest kilometrů dlouhý úsek má sloužit jako obchvat Vysokého Mýta. Na úseku budou dvě mimoúrovňové křižovatky, 11 mostů a nadjezdů.

A blíží se také zahájení stavby navazujících úseků. „V úsecích Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov se má začít stavět příští rok. Hotovo má být v roce 2026 nebo 2027,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Vizualizace plánovaného tunelu skrz vrch Homole.
Stavba dálnice D35 kolem Vysokého Mýta se blíží. Má začít už za rok

V úseku Džbánov – Litomyšl bude postaveno zhruba 7,5 kilometru dálnice se sedmi mosty. Cena tohoto úseku bude zhruba 3,8 miliardy korun. Mezi Džbánovem a Litomyšlí navíc vyrostou ochranné stěny. "Jejich výstavba byla jednou z podmínek úředníků Pardubického kraje při zpracování dokumentace pro stavební povolení. Ochranná stěna výšky čtyři metry bude postavena na mostě přes Končinský potok a také na navazující části dálnice," informovalo ŘSD. Celková délka stěn bude bezmála 480 metrů.

Ohledně stavby dálnice se také řešila otázka, kdo zaplatí přivaděče. Kraj už v minulosti avizoval, že bez pomoci státu nemůže řadu plánovaných staveb souvisejících s dlouho očekávanou dálnicí, realizovat. Nyní je jasno. Kilometr dlouhou přeložku okresky z okraje Vysokého Mýta do sousedního Džbánova, která bude oproti současnému stavu napřímena a bude na ní vybudována dálniční křižovatka, zafinancuje státní ŘSD. Informaci přinesl server Zdopravy.cz.

Současné kolony na I/35
První část dálnice Mýto-Džbánov je zakreslena v katastru. Začíná výkup pozemků

Plánovaná přeložka bude sloužit jako přivaděč Vysoké Mýto - jih. Silnice III/35719 bude i nadále ústit na současné státovce I/35 klasickým "téčkem", to však bude pro větší bezpečnost upraveno. Přestavba se bude týkat skoro celé 1,1 kilometru dlouhé trasy silnice od křižovatky s I/35 až téměř ke Džbánovu, z toho však zhruba 700 metrů povede zcela novou, přímější trasou.

Mostem překlene železniční trať a dalším pak samotnou dálnici, která bude ze džbánovské silnice napojena dvěma navazujícími kruhovými objezdy. Současná silnice se změní na pěší trasu, případně cyklostezku, která tunelem podejde D35. Celá stavba džbánovského přivaděče vyjde na 82 milionů korun.