Poměrně mírný podzim dává tušit, že do lyžařských radovánek je ještě daleko, ale náčelník Horské služby pro oblast Orlické hory Josef Šifra si to tak úplně nemyslí. Podle jeho slov by mohlo začít sněžit už tento týden.

Na zimu to podle současného obrázku moc nevypadá, ale i přesto, připravujete se už nějakým způsobem?
Samozřejmě. My vždycky přemýšlíme nad tím, že člověk musí být připraven už začátkem listopadu. Veškeré věci, které potřebujeme, mohou být okamžitě použity hned po zahájení provozu.

Zkuste přiblížit, jak vlastně ony přípravy probíhají…
Musíme mít připraveny všechny prostředky a vybavení, které používáme pro záchranu v zimní sezoně, to znamená kanadské saně, háky a čluny. Sněžné skútry musí být v takovém stavu, aby nás během zimy nepřekvapila porucha.

Je pro vás příjemnou zprávou, že na sněhovou nadílku to zatím nevypadá?
Já bych neřekl. Už na tento týden by mohlo nachumelit, ale stejně, zimní sezona propuká až tak na začátku prosince, hlavní pak na vánoční svátky.

Vy jste, pane Šifro, náčelníkem horské služby pro celé Orlické hory. Kolik vás celkem v jednotlivých úsecích je a jak je služba zajištěna?
Začnu od konce. Celkem v oblasti pracuje třicet čtyři členů služby, v zimní sezoně zabezpečuje nepřetržitý provoz celkem sedm zaměstnanců, dobrovolní členové slouží o víkendech a svátcích. Máme tři střediska, okrsek Deštné, Říčky a Čenkovice, v posledně dvou jmenovaných slouží o víkendu kromě jednoho profesionála ještě další dva dobrovolníci. V okrsku Deštné tři.

A jak je to ve středisku na Dolní Moravě?
Dolní Morava spadá pod Jeseníky, ale jsme s nimi v úzkém kontaktu. Slouží tam trvale dva zaměstnanci, o víkendech jsou jednomu z nich k dispozici dva dobrovolníci.

Ohlédněme se nyní za minulou sezonou, jak byste ji charakterizoval? Byla náročná a dlouhá?
Uplynulá zimní sezona byla co do délky zařazena do těch normálních zim, díky umělému sněhu se všude lyžovalo dosti dlouho. Co se týče úrazů, tak jejich množství na počet odlyžovaných dnů byl trochu vyšší…

Bylo to dáno nekázní lyžařů nebo třeba horším vybavením?
Ne. Lyžařů v Orlických horách je hodně, já si myslím, že procento úrazů na počet lyžařů je zanedbatelné. Bylo ošetřeno něco málo přes šest set úrazů. To není zas tak velké číslo.

Jaké úrazy byly mezi lyžaři a snowboardisty nejčastější a proč?
Převážná většina lyžařů, kteří vyjedou na hory, podle mého mínění není dobře fyzicky připravena. To znamená, že když se celý den věnují lyžování, je zcela normální, že tam k určité únavě dojde. Potom je člověk méně ve střehu a úrazy pramení z nepozornosti a přecenění sil. Co se týká vlastních úrazů, tak jejich převážná většina jsou úrazy běžného typu: u lyžařů převládají úrazy dolních končetin a hlavy, u snowboardistů pak úrazy horních končetin.

Došlo loni v Orlických horách k nějakému tragickému úrazu, který by skončil úmrtím člověka?
Teď si přesně nevzpomenu, ale vím, že v Říčkách bylo několik vážných a komplikovaných úrazů. Šlo o mnohočetná zranění, kdy lyžaři nezvládli své umění.

A najde se něco, čím vám třeba návštěvníci areálů stěžují práci?
Nejde tak o sjezdaře a už vůbec ne o běžkaře v terénu. Ale vždy je problém s přístupem. To znamená, že lidé, kteří najíždějí na kopec, nepřemýšlí nad tím, kde auto postaví. Potom nám komplikují výjezd pro zraněné a musíme to kolikrát objíždět jinudy.

Předpokládám, že horská služba je finančně náročná organizace, daří se vám vycházet s penězi a zároveň kvalitně vykonávat vlastní práci?
Zřizuje nás ministerstvo pro místní rozvoj. To nás také přímo financuje. Co se týče kraje, tak hlavně v Pardubickém kraji je spolupráce velice úzká, jsme součástí integrovaného záchranného systému a spolupracujeme jak s hasičským záchranným sborem, tak i se zdravotní službou. Kontakty jsou tam velice dobré a i spolupráce s krajem je na velmi dobré úrovni. Pro dokreslení: pro okrsky, které jsou součástí Pardubického kraje, každý rok přichází jak finanční dar, tak podpora ve formě věcného vybavení. Dostali jsme od kraje také GPS, které slouží velmi dobře pro naši činnost.

Můžete tedy říci, že jste se spoluprací s krajem spokojen?
Ano, jsem velice spokojen.

Hovořil jste o věcném vybavení, na jaké úrovni je ve srovnání s ostatními kraji, případně se sousedními Poláky?
V Krkonoších a Jeseníkách je stejné vybavení, protože jsme Horská služba České republiky. V porovnání s ostatními zeměmi, nejblíže Polskem, jsme vybaveni velice dobře, řekl bych, že ve srovnání s Poláky dokonce lépe.

Pokud začne příští týden sněžit a brzy vypukne letošní zimní sezona, co byste na závěr vzkázal všem návštěvníkům Orlických hor?
Přál bych si, aby letošní zima byla dobrá a začala standardně začátkem prosince. Doufám, že lyžaři budou dbát bezpečnosti a fyzicky se na lyžování připraví. A když přijedou do středisek, aby nám nekomplikovali život parkováním aut na nepatřičných místech!

JAN POKORNÝ