Město na ni získalo dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3,479 milionu korun. Zbývající část z celkové hodnoty díla (4,735 milionu), tedy 1,256 milionu korun, uhradí město. Jak uvedl Karel Švercl, vedoucí odboru rozvoje města a investic, třetí a poslední etapa bude obnášet rozšíření parkovacích míst přibližně o patnáct stání, dva nové chodníky v místech, kde nahradí vyšlapané pěšiny, a rozšíření komunikace.