„Kdo si počká, ten se dočká. Loni jsme se žádostí o dotaci na první etapu revitalizace prostor sídliště úspěšní nebyli, v těchto dnech jsme se dozvěděli, že naše opakovaná žádost uspěla. A já mám upřímnou radost, na tomto sídlišti jsem strávil své dětství,“ neskrývá uspokojení starosta Petr Fiala.

Revitalizace sídliště je podle projektu, který má město připravený, rozvržena do čtyř etap. „Realizace dalších etap budou záviset na úspěšnosti našich budoucích žádostí o dotaci,“ pokračuje starosta. Státní fond rozvoje bydlení přispěje Letohradu na první etapu revitalizace necelými pěti miliony korun. Celkové náklady jsou propočítány na 10,3 milionů, rozdíl 5,4 milionů dofinancuje město.

Petr Fiala předpokládá, že k realizaci první etapy by mohlo dojít v červnu až listopadu příštího roku. Výběr zhotovitele radnici teprve čeká. Revitalizace zahrne rekonstrukci stávajících komunikací a chodníků, výměna obrub a rekonstrukce stanovišť na směsný komunální odpad, včetně nového zastřešení.

Radnice by v příštích letech chtěla v revitalizaci sídliště pokračovat. „Časový rámec dalších etap je jasný, jejich postupná realizace bude vždy pouze za předpokladu úspěchu žádosti o dotaci, což nikdy není jisté,“ říká Petr Fiala. Celkový finanční rámec město zatím nezná. Žádná z dalších etap však nepřevýší částku 12 milionů korun. Financování je v aktuálně platném dotačním programu nastaveno půl napůl, maximální výše příspěvku v jednom roce je 6 milionů.