To, že sestřičky konečně za svou práci dostanou spravedlivý plat, přikládají hlavně tomu, že nemlčely a spojily se v jednu organizaci. „Dodatečné covid odměny by nebyly, kdyby se personál neozval,“ zní v prohlášení Iniciativy sester, která spojuje zdravotníky na internetu, ale i na společných jednáních. To poslední se uskutečnilo před dvěma týdny v jedné z chrudimských restaurací.

„Nemocnice dokončuje finanční vyrovnání s pojišťovnami, v tuto chvíli předpokládáme, že při započtení všech součástí kompenzační vyhlášky skončí toto finanční vyrovnání s pozitivním dopadem. Mezi zaměstnance tak můžeme rozdělit odměnu. Mechanismus je aktuálně předmětem jednání, do kterého jsou zapojeny odborové organizace,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Kolik peněz by měl personál dostat, Semrádová neuvedla, ale podle Iniciativy sester to má být 110 milionů korun. Nejde tu ale o čistou mzdu, tato suma obsahuje nejen odměny jako takové, ale taky náhrady a odvody.

Odměny pro zaměstnance nemocnic v kraji byly od 1. října 2020 stanoveny na 1460 korun za měsíc práce na covid pracovištích, což zdravotníci nasazení v boji proti covidu považovali za výsměch. Pojišťovny totiž platily po celý rok 2020 nemocnicím tolik, aby mohly zaměstnancům platit covid odměny 200/500 korun na hodinu.

Zdravotní sestřička Michaela Češková z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), 9. prosince 2020 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Obvyklou reakcí v nemocnicích je, že místo kolektivního tlaku, boje za lepší peníze si přilepšujeme individuálně, braním přesčasů, dodatečných úvazků atd. Zaměstnavatelé dobře vědí, co to znamená – že nemusejí zvyšovat peníze, aby do nemocnic dostali chybějící personál. A řada z kolegyň si na mzdy vylepšené nadměrnou prací (na úkor volna) tak zvykne, že budou mít problém říct tomu jednou „ne“. Je to začarovaný kruh, který se dá přerušit jen naší bystrostí a vůlí postavit se situaci kolektivně a zdola. (Iniciativa sester)

„Hodnota covid péče byla pro Nemocnici Pardubického kraje ve výši 26,6 milionu korun, což je hospitalizace na standardu a JIP bonifikace. To ovšem nepokrylo výpadek plánované akutní péče našich nemocnic, na který byla kompenzace určena. Tento výpadek byl ve výši 28,7 milionu korun s nutným započtením zvýšených nákladů vyvolaných situací,“ uvedla před časem náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. Na dotaz Deníku, zda se nyní skutečně jedná o vyplacení 110 milionů korun personálu, však neodpověděla.

Podle informací Iniciativy sester z oficiálního mailu vedení nemocnice se budou nyní ohlášené odměny vyplácet pouze mezi zaměstnance s vazbou na péči o pacienty hospitalizované na covidových jednotkách. Co definice vazba na péči znamená konkrétně a koho bude zahrnovat, zda i pracující z laboratoří, rentgenů, ambulancí, sálů, uklízečky, řidiče, kteří přicházeli do styku s covid pacienty nebo covid vzorky, záleží na dohodě vedení s odbory.

Iniciativa sester vystupuje jednotně, žádná konkrétní jména nezveřejňuje. „Problém je, že vedení a politici dokážou plánovat, vidět dopředu, nezapomínat, co bylo před půl rokem, rokem. Proto když nemusejí dát nic, nedají to, ani když to mají. Když musejí, nedají to předčasně – počkají si, až jim onen ‚dar‘ vynese nejvíc. My často běháme jako veverka v kleci. Běháme naprázdno, pak oříšek, pak zase běháme… Nevidíme ani centimetr před sebe. Mizerné mzdy doháníme boucháním přesčasů – a nevidíme, že právě to vedení vyhovuje a umožňuje držet mizerné mzdy,“ znělo v jednom z anonymních názorů na chrudimské schůzce.

Že se sestry začaly dávat napříč nemocnicemi Pardubického kraje dohromady, se podle jejich názoru jednoznačně vyplatilo. Nejde jim „jen“ o aktuální doplacení covid odměn, ale i řadu dalších věcí do budoucna. „Všímáme si spousty nešvarů i toho, co znamenají plány vedení. Proto je fajn, že se naše propojení drží,“ shodují se.