Druhá členská schůze občanského sdružení Nádraží nedáme! začala v sobotu dvě hodiny po poledni v nádražní restauraci ústecké železniční stanice. Na místo dorazili významní lidé, kteří měli ke sporu o další existenci historické budovy co říci. Mluvilo se nejen o podmínkách úpravy budovy a jejího okolí, aby odpovídala bezpečnostním a moderním nárokům dopravy, ale i o dalším využití nádražních prostor.

Martínek: „Cílem je stavbu nezdržet“

Předseda expertního týmu architekt Jiří Suchomel zde představil dvě varianty řešení problematického úseku propojení pražské a letohradské koleje. Jeho návrh spočíval ve vedení komunikace pro auta, cyklostezky a chodníku pro pěší pod úrovní železniční trati.
Správu železniční dopravní cesty na schůzi zastupoval technický náměstek Pavel Mathé. Potvrdil, že řešení, které by splňovalo všechny potřebné parametry a zároveň zachovalo původní nádražní budovu, opravdu existuje. „Netrváme na výstavbě nové výpravní budovy, potřebujeme postavit pouze bezpečnostní zařízení, neveřejný technicky objekt,“ uvedl dále. Požadavky na jeho provoz podle něj historická budova nesplňuje. V pojetí přístupové cesty k nádraží se ale návrh SŽDC od Suchomelova návrhu liší a počítá s vybudováním nového mostu přes řeku k jižní části nádraží a podchodu pouze pro chodce a zásobování. „Naše řešení vypouští ze hry novou příjezdovou komunikaci a most pro Kerhartice. V tomto smyslu jsme možná trochu kontroverzní. Otázka je, zda se tato komunikace a most musí nutně stavět z drážních peněz,“ upozornil Suchomel.
Účast na schůzi neodmítl ani hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který vyjádřil sdružení podporu. Za ideální označil hejtman koncept Správy železniční dopravní cesty. „Naším cílem je stavbu nezdržet. Pokud v souladu se stávajícím územním řízením bude možné udělat změny, kraj to určitě bude podporovat,“ vyjasnil své stanovisko.

Podle Martina Kadrmana, předsedy občanského hnutí, které usiluje o prohlášení budovy nádraží za kulturní památku, bylo jednání plné nadějí. „Dnes už jsme si jistí, že o kraj se můžeme opřít. I pan starosta se vyjádřil, že s námi chce spolupracovat. Velmi záhy oslovíme radnici a všechny zainteresované organizace a vyzveme je k dalšímu konstruktivnímu jednání,“ dodal. Zdůraznil, že v zájmu sdružení rozhodně není začátek stavebních úprav nějak protahovat a tím ohrožovat získání evropských dotací, které byly projektu přiřčeny.
Starosta města ústí nad Orlicí Richard Pešek se vyjádřil ve smyslu, že pokud bude dodržena lhůta začátku stavby a projekt nepřijde o peníze, bude sdružení od teď už pouze podporovat.

Scházel hlas Českých drah


Kdo se na schůzi neukázal vůbec, byli zástupci Českých drah, kteří na pozvání dle organizátorů z řad sdružení nezareagovali. „Chybí nám tady hlas Českých drah,“ posteskl si místopředseda sdružení Pavel Kovář. České dráhy jsou v současné době majitelem nádražní budovy.
Podle náměstka Pavla Mathé se Správa dopravní železniční cesty chystá oslovit ministerstvo dopravy, aby dosáhlo změny projektu, pro který je důvodem prohlášení staré nádražní budovy za památku.

LADA KLIMOVOVÁ