Velké množství seřaďovacích stanic, zastaralost jejich infrastruktury a nezbytnost modernizace vedla Správu železnic k přípravě koncepce seřaďovacích stanic a k posouzení potřebnosti nádraží v České Třebové.

„Tento materiál analyticky posuzuje výkony a roční náklady jednotlivých stanic, stav zabezpečovacího zařízení, budov či IT systémů. Na základě všech kritérií rozděluje stanice do třech kategorií od rozvojových, přes zachování stávajícího stavu až po prověření potřebnosti. Do poslední kategorie se v analýze dostala mimo jiné Česká Třebová,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. V této kategorii jsou zařazeny postradatelné stanice.

Železniční nádraží v České Třebové
Nemožné se stává realitou. Modernizace železničního uzlu Česká Třebová se blíží

Netolický však s takovým stanoviskem SŽ nesouhlasil. Význam nádraží v České Třebové byl navíc potvrzen zařazením do krajské koncepce dopravy, která byla v září schválena zastupitelstvem. Netolický proto jednal s generálním ředitelem SŽ Jiřím Svobodou a společně se dohodli na tom, že nádraží zůstane seřaďovacím. Rušit se tak nebude ani stovka pracovních míst.

„Ze čtyř svazků směrových kolejí bude jeden svazek prodán společnosti Metrans pro další rozvoj překladiště. Další tři svazky budou dále fungovat pro vlakotvorbu,“ vysvětlil hejtman. Od SŽ získal garanci, že by do tří svazků kolejí měly být uvolněny také finanční prostředky. Modernizovat by se tak mělo nejen kolejiště, ale také zabezpečovací zařízení sovětského typu, která zde slouží už více než 40 let.

Nyní funguje v železniční síti SŽ 51 stanic určených pro základní vlakotvorbu.