Práci v elektronické podobě mají do knihovny doručit do 30. června. Akce se koná ke stému výročí vzniku Československé republiky a 710 let vzniku Kyšperka. Vybrané práce budou přečteny na veřejném čtení a oceněny.